Privacybeleid Rent A Bob

 

Wat zijn de juridische gronden voor het gebruik van jouw gegevens? 

We verwerken jouw gegevens omdat we deze nodig hebben voor het sluiten van een overeenkomst. In deze overeenkomst maken we afspraken over het gebruik van het platform en betalingen die plaatsvinden als het gevolg van het gebruiken van chauffeursdiensten via het platform. Ook hebben we jouw gegevens nodig voor het kunnen aangaan van een overeenkomst van opdracht tussen jou en de zelfstandige privéchauffeur. Jouw gegevens worden ook opgeslagen omdat we daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Denk daarbij aan de ontwikkeling en de verbetering van diensten en niet in de laatste plaats onze internetsite. Zie daarvoor ook ons cookiebeleid. 
 

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

Binnen Rent A Bob hebben alleen personen toegang tot de persoonsgegevens die deze – gelet op hun functie – nodig hebben. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht. 
Buiten het gebruik binnen Rent A Bob worden jouw gegevens aan andere partijen doorgegeven indien dit (100%) noodzakelijk is om een opdracht uit te kunnen voeren. Denk daarbij aan het doorgeven van jouw contactgegevens aan een chauffeur voorafgaand aan de ritopdracht, of het uitwisselen van jouw gegevens met de betaalprovider zodat er een incasso en betaling plaats kan vinden. We geven alleen de voor die partij relevante gegevens door, en niets meer dan dat. 
 

Waar worden de gegevens opgeslagen?

We slaan je gegevens op in verschillende databases en hanteren daarbij altijd strenge beveiligingsmaatregelen. De servers waar deze gegevens worden opgeslagen staan grotendeels in Nederland. Wij hebben geen servers op ons kantoor staan dus bij een fysieke inbraak kunnen geen persoonsgegevens van opdrachtgevers of chauffeurs worden bemachtigd. 

Welke gegevens worden opgeslagen?

Direct of indirect identificerende gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer voor het opstellen van overeenkomsten of om contact met je op te kunnen nemen. 
In het geval van een incasso-overeenkomst wordt gevraagd om de bankgegevens en moet je Rent A Bob toestemming geven voor het incasseren van bedragen van je (zakelijke) bankrekening. 
Contactmomenten zoals gespreksopnamen en emails voor zaken als kwaliteitsverbetering, bewijs, en beoordelingsdoeleinden. 
Gegevens  over het gebruik van de website en app zoals cookies en IP adres voor het verbeteren van de website en app en het aanbieden van gerichte advertenties of banners. 

Hoe komen we aan jouw gegevens?

We krijgen jouw gegevens omdat je deze aan ons doorgeeft via de internetsite of via email. 

Hoe lang bewaren we jouw gegevens? 

In ieder geval niet langer dan noodzakelijk, maar er zijn bepaalde termijnen die we in acht (moeten) nemen. 
Opgenomen telefoongesprekken verwijderen we standaard na 30 dagen tenzij we een wettelijke verplichting hebben om een gesprek langer te bewaren.
Inactieve klantaccounts verwijderen we na 7 jaar. Na die periode gebruiken we je gegevens alleen anoniem, voor intern gebruik. 
Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met jouw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren. Daarna gebruiken we alleen anonieme gegevens voor interne rapportages. Je moet zelf ook de facturen van je aankopen goed bewaren.
Als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief of toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, dan bewaren we die toestemming 5 jaar lang. 
 

Delen wij gegevens met anderen? 

Jouw gegevens in het platform kunnen worden gebruikt (ten behoeve van overeenkomsten) door opdrachtgevers, chauffeurs, de betaalprovider, Rent A Bob . Maar alleen op het moment dat dit noodzakelijk is. Wij delen deze gegevens niet met andere partijen. Punt. 
 

Wat zijn jouw rechten?

Je kunt altijd inzake krijgen over de gegevens die we van je op hebben geslagen. Ook is het jouw recht om deze aan te (laten) passen of te verwijderen. Dit kan via de website of via de mail en op deze manier kun je ook bezwaar maken als je denkt dat we iets doen dat tegen jouw eerder afgegeven toestemming ingaat of wanneer jij van mening bent dat wij iets doen dat verder gaat dan wat wij het gerechtvaardigd belang vinden. 
 

Wie is verantwoordelijk voor jouw gegevens? 

Dat zijn wij, Rent A Bob . Rent A Bob is een handelsnaam van:
Dutch Driver Solutions B.V.
Frijdastraat 20C
2288 EZ Rijswijk
[email protected] 
0850443777