Nieuws

Fusie afgerond

In de zomer van 2014 zijn de chauffeursbedrijven Rent A Bob en het Rotterdamse BeterBOB gefuseerd. Na deze fusie is er veel aandacht uitgegaan naar de interne organisatie en hebben de bedrijven veel van elkaar kunnen leren.